Polityka prywatności i pliki cookies | Dorota Zgodzaj- Ubranka dla Lalek
Skontaktuj się z nami kontakt@dorotazgodzaj.pl

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w ramach sklepu internetowego www.dorotazgodzaj.pl
Administratorem sklepu jest Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@dorotazgodzaj.pl

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Dorota Zgodzaj, Gliniki 15, 44-340 Godów, NIP: 647-236-85-26,
2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dorotazgodzaj.pl
3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.
§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach, za wyjątkiem danych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego, które przetwarzane są poza zbiorem w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.
6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter lub kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
10. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
12. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
13. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1) HITME.pl, ul. Franciszka 17A, 80-178 Gdańsk, NIP 879-248-70-67, Regon 340405340– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2) MailPoet- wewnętrzny system mailingowy oparty na WordPress CMS w celu korzystania z systemu mailingowego MailPoet służącego do przesyłania newslettera.

§ 3
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 4
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.
§ 5
Logi serwera
1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. "Rozpoczęcie działalności krawieckiej poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia" mająca na celu "Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług krawieckich z jednoczesnym zakupem środków trwałych" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O nas

Potrzebowałam aż 30 lat, by wreszcie ubrać siebie i swoją rodzinę dokładnie w to, co sobie wymyśliłam.

Ty nie musisz tyle czekać – masz MNIE!

Dzień Dobry! Nazywam się Dorota Zgodzaj i jestem uzależniona od szycia….